TurkCoder.TK
0850 840 36 98

Sosyal Medyada Biz}

ISSN Numaramız: ISSN 2587-2591

Anasayfa

 

Son Yayınlanan Makaleler


 

 

İstanbul-Türkiye Eylül 2017

Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler  


 

Kaan YİYENOĞLU

Çin-Pakistan Ekonomik Koridorunun Jeostratejik Önemi, s. 1-14

Geostrategic Importance of China-Pakistan Economic Corridor

Tam Metin

 


Sıdıka DURSUN

Uygurcada Ettirgen ve Edilgen, s. 15-22

Kausativ und Passıv im Uighurischen

Tam Metin


Derya ÖLÇENER

Fichte’nin ‘Ben’ Anlayışı Sanat Objesi Tasarım Sürecine Uyarlanabilir mi?, s. 23-31

Can Fichte’s “I” Principle be Applied to the Design Process of an Art Object?

Tam Metin


Özlem DİLAVER

Reading Midnight’s Children and Song of Lawino & Song of Ocol as Works of Postcolonial Theory, s. 32-43

Geceyarısı Çocukları ve Lawıno’nun & Ocol’un Şarkısı Eserlerinin Postkolonyal Teori Çalışması Olarak İncelenmesi

Tam Metin


Şeyma GÜRLEYEN

Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesindeki a Sesiyle Başlayan Ortak Fillerin İstem Açısından Karşılaştırılması, s. 44-61

Comparison of Valency of Kazakh Turkish and Turkey Turkısh Common Verbs Starting with a Sound

Tam Metin


Derya ŞAHİNER

Küçük İskender’in Sarı Şey Yapıtında Bedenin Yazınsallaşması, s. 62-73

Literalisation of Body in Küçük İskender’s Work “Sarı Şey”

Tam Metin