TurkCoder.TK
» Yazım ve Yayın İlkeleri
0850 840 36 98

Sosyal Medyada Biz}

ISSN Numaramız: ISSN 2587-2591

Yazım ve Yayın İlkeleri

ULUSLARARASI TOPLUMSAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Genel İlkeler

 1. Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi,uluslararası hakemli bir dergi olup yılda Bahar ve Güz olmak üzere iki sayı olarak yayımlanır.
 2. Yazının Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisine gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.
 3. Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisinde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir.
 4. Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.
 5. Yayım dili Türkiye Türkçesi olmakla birlikte, gerekli ve uygun görüldüğü durumlarda, diğer Türk lehçeleri, İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılara da yer verilmesi mümkündür.
 6. Makale başında en az 200 kelimedenoluşan Türkçe  ve İngilizce özet,3-5 kelimelik anahtar kelime/ keywords ; Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir.
 7. Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla­bilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.
 8. Yazı, www.tobider.com adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan veya DergiPark’ta dergimizin bulunduğu http://dergipark.gov.tr/toplumsalbilimler sayfasından Makale Gönder linki kullanılarak gönderilebilir. Birden çok yazarlı makalelerde ilk yazar kim ise makale onun tarafından sisteme yüklenmeli diğer yazarlar ise sistem üzerindeki “diğer yazarlar” bölümüne eklenmelidir. Makale sisteme eklendikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Zira bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, sonraki aşamada ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yapılamayacaktır.
 9. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise, bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.
 10. Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sayfa Düzeni

 1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
Kâğıt Boyutu A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk 3 cm
Alt Kenar Boşluk 3 cm
Sol Kenar Boşluk 3 cm
Sağ Kenar Boşluk 2,5 cm
Yazı Tipi Times New Roman
Yazı Tipi Stili Normal
Boyutu (normal metin) 12
Boyutu (dipnot metni) 10
Tablo-grafik 11
Paragraf Aralığı Önce 0 nk, sonra 12 nk
Satır Aralığı 1.15
 1. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
 2. Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük ve kalın yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.
 3. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
 4. Makalede atıf sistemi olarak APA kullanılmalıdır, ancak Tarih konularında makale göndermek isteyen yazarlar, APA sistemi bu alan için yetersiz olduğundan, makalelerini dipnot yöntemi kullanarak gönderebilirler. Makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmak zorundadır.

 

Etik İlkeleri

Tüm yazarlar, çalışmalarının özgün olduğunu garanti ederler. Diğer araştırmacıların fikir, dil, resim, grafik ve tablolarına çalışmalarında yer verdiklerinde alıntı olarak belirtmek durumundadırlar. Kaynağı belirtmeden yapılan alıntı, size ait olan bir çalışmadan ya da başkalarının çalışmasından bir cümlenin bile kullanılması intihale yol açmaktadır.

Çalışmada adı geçen her yazar çalışmanın içeriğinden sorumludur. Çalışmaya katkısı bulunup araştırmacının ismine yer verilmemesi ya da katkısı bulunmadığı halde haksız yere adına yer verilmesi kabul edilemez bir durumdur.

Çalışmanın dergilere eş zamanlı gönderimi söz konusu değildir. Yazarlar bir çalışmayı aynı anda birden fazla dergiye göndermemelidirler. Bu konuyla ilintili olarak, yazarlar önceden yayımlanmış çalışmalarını da dergiye göndermemelidirler.

Yazarlar araştırmalarının bulgularına sadık kalmalıdır. Bulguların değiştirilmesi, bulgu ve sonuç uydurmak ve bunlardan yola çıkarak araştırma yapmak söz konusu değildir. Veriler ve materyaller üzerinde oynama, silme, çıkarma ya da baş etmesi güç verilerin yorumlanma işlemini atlama gibi durumlar güven kırıcıdır. Yazarlar, kişileri kötüleyici yorumlardan kaçınmalıdırlar.

Dergimize gönderilen tüm makaleler için iThenticate intihal programında inceleme yapılarak rapor uygunluk sonucuna göre hakem süreci başlatılmaktadır.

 

Hakemler İçin Etik Kurallar

Hakemler değerlendirme sürecinin gizli olduğunun ve dışarıdan üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bilmelidir.

Dergiye gönderilen her çalışma hakemlerce tarafsız değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

Hakemler, belirlenen süre içerisinde çalışma ile ilgili anlaşılır ve yapıcı bir değerlendirme raporu sunmalıdır.

Çalışmanın intihal olduğu ya da önceden başka bir yerde yayımlandığı anlaşılması üzerine hakemler durumu editöre bildirmelidir.

 

Editör Takımı ve Editör İçin Etik Kurallar

Editör ve editör takımı hakem değerlendirme sürecini gizli tutar ve üçüncü kişilerle paylaşmaz.

Din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, kıdem veya kurumsal ilişki gözetmeksizin editör ve editör takımı dergiye gönderilen ve yayımı uygun görülen her çalışmaya tarafsız tutum sergiler.

Dergiye gönderilen bir makalenin intihal olduğu, başka yerde yayımlanma aşamasında olduğu veya yayımlandığına ilişkin bir iddia karşısında dergi editörü ve editör takımı bu durumu araştırır. İlgili iddianın doğrulanması durumunda editör makaleyi yayımlamaz.