TurkCoder.TK
» Yazım ve Yayın İlkeleri
0850 840 36 98

Sosyal Medyada Biz}

ISSN Numaramız: ISSN 2587-2591

Yazım ve Yayın İlkeleri

ULUSLARARASI TOPLUMSAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Genel İlkeler

1. Toplumsal Bilimler Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup yılda üçer aylık dönemler hâlinde dört sayı olarak yayımlanır.

2. Yazının Toplumsal Bilimler Dergisine gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.

3. Toplumsal Bilimler Dergisinde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir.

4. Toplumsal Bilimler Dergisi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

5. Yayım dili Türkiye Türkçesi olmakla birlikte, gerekli ve uygun görüldüğü durumlarda, diğer Türk lehçeleri, İngilizceAlmanca, Fransızca, Rusça ve Bulgarca yazılara da yer verilmesi mümkündür.

6. Makale başında en az 200 kelimeden oluşan Türkçe  ve İngilizce özet, 3-5 kelimelik anahtar kelime/ keywords ; Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir.

7. Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla­bilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklen­diği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.

8. Yazı, www.tobider.com adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderilmelidir. Birden çok yazarlı makalelerde ilk yazar kim ise makale onun tarafından sisteme yüklenmeli diğer yazarlar ise sistem üzerindeki “diğer yazarlar” bölümüne eklenmelidir. Makale sisteme eklendikten sonra, aynı say­fadan hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Zira bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, sonraki aşamada ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yapılamayacaktır.

 

9. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise, bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.

10. Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sayfa Düzeni

1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kâğıt Boyutu A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk 3 cm
Alt Kenar Boşluk 3 cm
Sol Kenar Boşluk 3 cm
Sağ Kenar Boşluk 2,5 cm
Yazı Tipi Times News Roman
Yazı Tipi Stili Normal
Boyutu (normal metin) 12
Boyutu (dipnot metni) 10
Tablo-grafik 11
Paragraf Aralığı Önce 0 nk, sonra 12 nk
Satır Aralığı Tek (1.15)

 

2. Özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de, yazıyla birlikte gönderilmelidir.

3. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

4. Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirmeye, yer verilmemelidir.

5. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

6. Makalede atıf sistemi olarak APA kullanılmalıdır. Makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmak zorundadır.